ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. Deras lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier.

Sportringen är en kedja med ett 40-tal butiker som finns representerade på små och medelstora orter från Lappland till Skåne. Gemensamt för alla butikerna är att vi är riktigt bra på sport och att vi alla har stor servicekänsla! 

At Roxtec, we develop, manufacture and sell complete sealing solutions for cables and pipes. Our pioneering modular-based seals are the base for our rapid and sustainable growth, but the positive trend is first of all built on committed people, strong values, and a clear customer focus.      

AB Karlskronahem är Karlskronas största bostadsbolag med fastigheter på ett flertal orter i kommunen. Bolaget ägs av Karlskrona kommun och förvaltar cirka 3 900 hyreslägenheter varav vissa studentboenden. Bland fastigheterna finns även särskilda boenden och ett mindre antal kommersiella lokaler.

At Flextronics, impossible is where breakthrough begins. As a socially-responsible, global leader in design, manufacturing, distribution and aftermarket services, Flextronics is unique in its ability to provide end-to-end solutions through its innovative and proprietary systems — all to enhance customer competitiveness and success. .

Klövern är ett fastighetsbolag som ska med närhet och engagemang erbjuda kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

Friskis&Svettis är en organisation som består av 159 ideella idrottsföreningar. En förutsättning för att vara en Friskis&Svettis-förening är ett medlemskap i Friskis&Svettis Riks, föreningarnas förening, och anslutning till Riksidrottsförbundet via ett specialidrottsförbund.