Fastighetsfilm

Solskyddsfilm

Hög kvalitet och bevisad effekt

Solar Gards fönsterfilmer är idealiska för alla fastigheter där man vill bevara det naturliga solljuset men samtidigt minska värmeinstrålningen. Solar Gards fönsterfilmer är tunna, optiskt klara i flera skikt som monteras på insidan av fönstret. Energikostnaderna minskar och inomhusklimatet blir behagligare samtidigt som du slipper blekning av inredningen. Dessutom förhöjer filmen en byggnads utseende. Solar Gards fönsterfilmer, som tillverkas av Solar Gard i San Diego, är tillverkade med så kallad ”sputterteknik” med hållbara metaller som titan, rostfritt stål, koppar, guld, silver, aluminium och andra legeringar. Dessa olika kombinationer av metaller är det som ger Solar Gard dess exceptionella solskyddsegenskaper och färger.

Solar Gard installeras av professionella montörer och de finns i en mängd utföranden som uppfyller alla tänkbara solskyddsbehov: